stress test

Stress test podatkowy nazywany również testem warunków skrajnych, ma na celu przygotowanie przedsiębiorstwa na procedurę kontroli celno-skarbowej, czy podatkowej. Jest to forma audytu, który przeprowadzany jest na własną prośbę przedsiębiorcy i polega na sprawdzeniu poprawności działania procedur w trudnych warunkach. Wskazuje on nieprawidłowości oraz działania, które należy podjąć do ich eliminacji. Co gwarantuje nam stress…

podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku jest to dochód roczny, którego wysokość nie powoduje obowiązku zapłaty przez podatnika podatku dochodowego. Jest ona określona na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest elementem systemu podatkowego w Polsce.   Proponowane zmiany w kwocie wolnej od podatku Zmiana kwoty wolnej od…

nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Ustawa  z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych reguluje ich zadania, organizację i zasady działania. RIO są to państwowe organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz innych określonych w ustawie podmiotów. Nowelizacja, a zadłużenie polskich gmin 14 marca 2017r, po wcześniejszym przedłożeniu przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, Rada…

własna strona www od strony prawnej

Własna strona „www” w dzisiejszych czasach staje się niezbędna dla sprawnego prowadzenia różnych rodzajów działalności. Obecnie, klienci poszukujący określonej usługi, zaczynają poszukiwania właśnie od Internetu. Dobra prezentacja na własnej stronie oraz opinie i referencje tam wystawione często stanowią klucz do sukcesu. Przed przystąpieniem do stworzenia własnej strony musimy pamiętać, że istnieją przepisy prawne regulujące wykonanie…

konsekwencje nieterminowości złożenia pit

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Pod tą samą nazwą kryją się również deklaracje rozliczeniowe, udostępniane przez Ministerstwo Finansów,  które corocznie składane są przez podatników. 2 maja 2017 roku upłynął ostateczny termin, w którym większość z podatników była zobowiązana do przesłania swoich deklaracji tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,…

spółka z o.o. rozszerzenie zakresu czynności dokonywanych przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszym rodzajem spółki. Istotnym pytaniem jest więc – jak założyć spółkę z o.o.? W skrócie, procedurę rozpoczyna sporządzenie umowy, następnie w okresie 6 miesięcy konieczne jest zorganizowanie spółki (tj. zgromadzenie kapitału, wybranie zarządu itd.) oraz dokonanie zgłoszenia do KRS. 9 stycznia 2017r. weszło w życie rozporządzenie, które ma na celu…

newsletter_2

Darmowa pomoc prawna przysługuje młodzieży do 26 roku życia, osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej na postawie ustawy o pomocy społecznej, osobom, które ukończyły 65 lat, posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobietom w ciąży. Dostęp do…

kancelaria windykacyjna

Licytacja komornicza jest to jeden ze sposobów spieniężenia zajętych podczas postępowania egzekucyjnego przedmiotów należących do dłużnika. Licytacja taka jest formą licytacji publicznej, czyli poprzedzona jest podaniem przez odpowiedni organ egzekucyjny do wiadomości publicznej informacji o przedmiocie sprzedaży. Z dniem 1 marca 2017r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza licytacje komornicze przez Internet….

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi prawnicy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.
Wyślij

Zachęcamy Państwa do zapisania
się do naszego newslettera.

Każdy Użytkownik który zapisze się do naszego newslettera otrzyma możliwość darmowego wysłania 1 wezwania do zapłaty z ramienia kancelarii lub zaopiniowania treści wybranej
przez Państwa umowy handlowej w języku polskim 1szt. (do 3 stron A4)

Zapisując się do newslettera wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Kancelarię Prawną AQUILA & Przywóski Sp.k. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (wraz z późn. zm.) w celach marketingowych.