photo-5

1
Usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego

W ramach pomocy prawnej w zakresie prawa i postępowania administracyjnego nasze Biuro Prawne zapewnia kompleksową obsługę osób fizycznych oraz przedsiębiorców potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa administracyjnego.

Prawo administracyjne dominuje wprost w każdej sferze życia. To najobszerniejsza, najbardziej rozbudowana i różnorodna dziedzina prawa obejmująca wiele obszarów stanowiących często osobne podgałęzie prawa. Jest to również najbardziej dynamiczna i zmienna dziedzina, której regulacje znajdują się w szeregu różnych ustaw. Stosowanie prawa administracyjnego wymaga sporego doświadczenia, skrupulatności oraz śledzenia zmian ustawowych.
Poruszanie w zawiłościach przepisów prawnych bez fachowego przygotowania zawodowego i doświadczenia jest bardzo trudne i ryzykowne. Jako specjaliści, bardzo dobrze rozumiemy problemy prawne z zakresu prawa administracyjnego, z którymi, na co dzień spotykają się nasi Klienci, co pozwala zaoferować im pomoc prawną przy rozwiązywaniu sytuacji spornych, sporządzaniu odwołań, reprezentacji osób przed organami administracyjnymi i sądami, uzyskiwaniu stosownych dokumentów i decyzji oraz rozwiązywaniu innych kwestii administracyjnych.

2
Współpraca z zakresu prawa administracyjnego

Nasze Biuro Doradztwa Prawnego reprezentuje Klientów we wszystkich postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w sprawach sądowo-administracyjnych – przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasza oferta dotyczy również konsultacji prawnych, przygotowywania opinii prawnych i informacji prawnych w celu wyjaśnienia zagadnień, które budzą wątpliwości naszych Klientów, przedstawiania całokształtu obowiązujących regulacji prawnych w wybranej dziedzinie, poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów, z którymi zgłoszą się do nas Klienci. Doradzamy w sprawach uzyskiwania różnorakich pozwoleń i koncesji koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także w zakresie wnoszenia środków zaskarżenia.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa administracyjnego zajmujemy się miedzy innymi:

  • udzielaniem porad prawnych,
  • przygotowaniem i opiniowanie umów,
  • pisaniem podań, skarg oraz wniosków do organów administracji,
  • reprezentowaniem Klienta przed organami administracji publicznej oraz w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach,
  • sporządzaniem odwołań od decyzji do organu wyższej instancji,
  • tworzeniem pism procesowych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub przygotowywaniem skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • pomocą i doradztwem w uzyskaniu zezwoleń, koncesji oraz licencji,
  • dokonywaniem wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień,
  • pomocą i doradztwem w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi w administracji,
  • udziałem w negocjacjach.

i innych usługach z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO