podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku jest to dochód roczny, którego wysokość nie powoduje obowiązku zapłaty przez podatnika podatku dochodowego. Jest ona określona na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest elementem systemu podatkowego w Polsce.
 
Proponowane zmiany w kwocie wolnej od podatku

Zmiana kwoty wolnej od podatku została zapowiedziana w Wieloletnim Planie Finansów Państwa połączonym z Aktualizacją Planu Konwergencji. Zgodnie z tymi informacjami, od 2018 roku ma być ona podwyższona do 8000zł. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w 2015r. 4mln osób nie przekroczyło dochodu 8 tys. zł., a dochody około 700 tys. zamykały się w przedziale 5-8tys. zł. Te osoby będą miały okazje skorzystać na planowanych zmianach.

Obecnie, całkowicie zwolnione z podatku dochodowego są osoby których dochód roczny nie przekracza 6,6 tys. zł. To właśnie ta kwota wzrośnie do wspomnianych wcześniej 8000 zł. Zastąpi ona również dolny próg przedziału dochodów (obecnie wynosi 6,6-11 tys. . zł.), gdzie kwota wolna obniżana jest zgodnie z zapisami ustawy o PIT. W praktyce, wzrost maksymalnego zwolnienia z PIT wzrośnie z 1188 zł do 1440 zł.

Należy jednak pamiętać, że posiadanie dochodu niższego niż próg kwoty wolnej od podatku nie zwalnia nas z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej (PIT). Nie zapowiedziano bowiem zmiany systemu zaliczek podatku, co oznacza, że dopiero w 2019 roku budżet państwa odczuje koszty zmiany, a podatnicy otrzymają należny zwrot podatku.

Sytuacja większości podatników pozostanie bez zmian (dochód w przedziale 11 tys. zł – 85 528 zł), dla nich kwota wolna jest stała i wynosi 3019 zł. Biorąc pod uwagę komunikaty Ministerstwa Finansów, nie powinniśmy spodziewać się też innych istotnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Możemy zatem domniemywać, że oprócz zmiany kwoty wolnej od podatku, pozostawione zostaną dwie stawki tj. 18% i 32% z progiem na poziomie 85 528 zł. Szczegóły zapowiadanych zmian zostaną najprawdopodobniej przedstawione po wakacjach wraz z ustawą budżetową.

Podsumowanie:

  • W 2018r. do 8000zł wzrośnie kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Maksymalne zwolnienia wzrośnie z 1188zł do 1440 zł
  • Osoby zwolnione z PIT, nadal podlegają obowiązkowi złożenia deklaracji podatkowej
  • Sytuacja większości podatników pozostanie bez zmian

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO

Wyślij