wsparcie dla polskich firm za granicą

Co to jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu? Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest to agencja rządowa, której celem jest pozyskiwanie zagranicznych inwestorów na polski rynek, a także promocja polskich produktów i usług w świecie. Poprzedniczką agencji pod obecną nazwą, jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która powstała w 2003r. w wyniku połączenia Państwowej…

pakiet wierzycielski

Co to jest pakiet wierzycielski? Pakiet wierzycielski, czyli ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, wszedł w życie 1 czerwca 2017r. Został przygotowany przez Ministra Rozwoju i  Finansów w ramach programu „100 zmian dla firm”, swoim zakresem obejmuje zmiany dziesięciu ustaw, a wprowadzane przez niego rozwiązania mają przeciwdziałać zatorom płatniczym Współcześnie, przedsiębiorcy…

spółka z o.o. rozszerzenie zakresu czynności dokonywanych przez Internet

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronna czynność prawna, która skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.  Zagadnienia z nim związane reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), a w sprawach nieunormowanych w  KP stosuje się niesprzeczne z nim przepisy Kodeksu cywilnego W wypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych…

stress test

Stress test podatkowy nazywany również testem warunków skrajnych, ma na celu przygotowanie przedsiębiorstwa na procedurę kontroli celno-skarbowej, czy podatkowej. Jest to forma audytu, który przeprowadzany jest na własną prośbę przedsiębiorcy i polega na sprawdzeniu poprawności działania procedur w trudnych warunkach. Wskazuje on nieprawidłowości oraz działania, które należy podjąć do ich eliminacji. Co gwarantuje nam stress…

podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku jest to dochód roczny, którego wysokość nie powoduje obowiązku zapłaty przez podatnika podatku dochodowego. Jest ona określona na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest elementem systemu podatkowego w Polsce.   Proponowane zmiany w kwocie wolnej od podatku Zmiana kwoty wolnej od…

nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Ustawa  z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych reguluje ich zadania, organizację i zasady działania. RIO są to państwowe organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz innych określonych w ustawie podmiotów. Nowelizacja, a zadłużenie polskich gmin 14 marca 2017r, po wcześniejszym przedłożeniu przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, Rada…

własna strona www od strony prawnej

Własna strona „www” w dzisiejszych czasach staje się niezbędna dla sprawnego prowadzenia różnych rodzajów działalności. Obecnie, klienci poszukujący określonej usługi, zaczynają poszukiwania właśnie od Internetu. Dobra prezentacja na własnej stronie oraz opinie i referencje tam wystawione często stanowią klucz do sukcesu. Przed przystąpieniem do stworzenia własnej strony musimy pamiętać, że istnieją przepisy prawne regulujące wykonanie…

konsekwencje nieterminowości złożenia pit

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Pod tą samą nazwą kryją się również deklaracje rozliczeniowe, udostępniane przez Ministerstwo Finansów,  które corocznie składane są przez podatników. 2 maja 2017 roku upłynął ostateczny termin, w którym większość z podatników była zobowiązana do przesłania swoich deklaracji tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,…

spółka z o.o. rozszerzenie zakresu czynności dokonywanych przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszym rodzajem spółki. Istotnym pytaniem jest więc – jak założyć spółkę z o.o.? W skrócie, procedurę rozpoczyna sporządzenie umowy, następnie w okresie 6 miesięcy konieczne jest zorganizowanie spółki (tj. zgromadzenie kapitału, wybranie zarządu itd.) oraz dokonanie zgłoszenia do KRS. 9 stycznia 2017r. weszło w życie rozporządzenie, które ma na celu…

newsletter_2

Darmowa pomoc prawna przysługuje młodzieży do 26 roku życia, osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej na postawie ustawy o pomocy społecznej, osobom, które ukończyły 65 lat, posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobietom w ciąży. Dostęp do…

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO

Wyślij