photo-5

1
Kompleksowa obsługa prawna

Nasze Biuro Prawne świadczy pomoc w systemie stałej współpracy z Klientem, polegającej na zapewnieniu kompleksowej obsługi prawnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Stała obsługa prawna może obejmować zarówno niektóre aspekty działalności Klienta jak też pełną obsługę wszystkich sfer aktywności firmy. Świadczenie stałej obsługi prawnej polega, w zależności od potrzeb i charakteru działalności Klienta, na tradycyjnej formie konsultacji osobistych z Klientem w jego siedzibie lub w naszym Biurze albo udzielaniu porad prawnych za pośrednictwem poczty internetowej i telefonicznie. Elastyczność form komunikacji pozwala na sprawną współpracę z Klientami, których siedziby są znacznie oddalone od siedziby naszego Biura.

Obsługa prawna zaczyna się już przy wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej lub przygotowywania dokumentacji w postępowaniu rejestrowym, a następnie obejmuje miedzy innymi sporządzanie umów oraz konsultacje prawne. W każdej chwili jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, doradzamy i rozwiewamy wątpliwości naszych zleceniodawców.

2
Zakres obsługi prawnej

Obejmuje także zarządzanie wierzytelnościami firmy, prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych, pomoc prawną w sporach z kontrahentami, redagowanie i obsługę procesu zmiany umowy spółki/statutu, obsługę prawną działalności organów spółki, zastępstwo przed sądami, urzędami i instytucjami, pomoc prawną w postępowaniu zmierzającym do uzyskania różnego rodzaju zezwoleń, licencji, koncesji.

Nasza oferta skierowana jest również do osób zamierzających otworzyć własną firmę. Pomagamy w ustaleniu, jakiego rodzaju wymogi formalne należy spełnić w celu rozpoczęcia określonej działalności gospodarczej. Wskazujemy najbardziej optymalne formy prowadzenia działalności i rozwiązania prawne, które zagwarantują osiągniecie zamierzonego celu biznesowego i zminimalizowanie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pomagamy negocjować wszelkiego rodzaju umowy zawierane w związku z otwarciem własnej firmy takie jak umowy najmu lokalu, umowy franczyzy, umowy o współpracy z innymi podmiotami, umowy z dostawcami towarów i usług (biuro księgowe, firmy świadczące usługi IT, usługi marketingowe), wzory umów o pracę z pracownikami, umowy ubezpieczenia itp.

3
Wsparcie dla przedsiębiorców

Znamy problemy i rozumiemy potrzeby przedsiębiorców oraz realia polskiej gospodarki, w szczególności bariery administracyjno-prawne utrudniające prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Dzięki temu jesteśmy w stanie wskazać naszym Klientom optymalne rozwiązania umożliwiające sprawne, skuteczne i bezpieczne prowadzenie biznesu, eliminując lub minimalizując ryzyko prawne, na które może być narażona ich firma.

Korzyści płynące ze stałej obsługi prawnej:

Skontaktuj się z nami

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszym Biurem Prawnym prosimy o zapoznanie się z referencjami, jakie udzielili nam Klienci, a następnie do kontaktu z naszym biurem

Referencje
Kontakt

Bezpieczeństwo

Stała i kompleksowa obsługa prawna, w tym w szczególności porady prawne udzielane przed podjęciem ważnych decyzji biznesowych, pozwalają istotnie ograniczyć ryzyko i dają możliwość uniknięcia potencjalnych problemów prawnych. Zabezpieczają interesy Klienta na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych

Dogodne warunki współpracy

Umowa o stałą obsługę prawną daje firmie najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej, jednocześnie pozwala dostosować sposób, szybkość i warunki ich świadczenia do indywidualnych, faktycznych potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa

Oszczędność

Decydując się na stałą obsługę prawną firma ponosi niższe koszty usług w porównaniu ze zleceniami jednorazowymi, dodatkowo firma nie ponosi kosztów utrzymania własnego działu prawnego lub zatrudniania w przedsiębiorstwie kosztownych specjalistów To również oszczędność czasu kadry menedżerskiej, zaangażowanej w rozwiązywanie bieżących problemów prawnych wynikających z codziennej działalności firmy. Jednocześnie firma unika ponoszenia kosztów wynikających z błędnych decyzji

Kompleksowość

W ramach stałej opieki prawnej oferujemy pełen zakres obsługi merytorycznej, informacyjnej i szkoleniowej z zakresu prawa i możliwość korzystania z wiedzy wysoko wykwalifikowanych prawników i doradców o wąskich specjalizacjach

Szybkość działania

Celem naszego Biura Prawnego jest przede wszystkim zapewnienie naszym Klientom jak najszybszego rozwiązywania problemów prawnych dzięki bieżącemu kontaktowi z radcą prawnym, zarówno osobistemu
(np. poprzez stałe dyżury w Państwa siedzibie), jak również mailowemu i telefonicznemu

Zrozumienie problemów firmy

Stała obsługa prawna daje nam możliwość poznania specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności, zwyczajów korporacyjnych, wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, a także ze charakterystycznych problemów związanych z jego funkcjonowaniem w danym sektorze lub branży, co pozwala nam na efektywne włączenie się w bieżące funkcjonowanie firmy Klienta i większą skuteczność naszych działań

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO