photo-5

1
Dynamicznie rozwijająca się firma prawnicza

Od początku istnienia naszym najważniejszym celem jest tworzenie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu, długoterminowych relacji z naszymi Klientami, którym pragniemy zaoferować stały dostęp do najwyższej jakości usług prawnych, idealnie dostosowanych do specyfiki prowadzonej przez nich działalności i ich bieżących potrzeb.

Świadczymy pomoc prawną na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocławia, województwa dolnośląskiego oraz województw ościennych. Tworząc naszą firmę, ukierunkowaliśmy się na obsługę podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Nasze Biuro Prawne prowadzi bieżącą i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Obsługujemy również Klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi.

Reprezentujemy naszych Klientów miedzy innymi w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego, handlowego, zamówień publicznych, cywilnego. Specjalizujemy się w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów windykacji wierzytelności od podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, na drodze pozasądowej i sądowej w postępowaniach: upominawczym, nakazowym oraz uproszczonym.

2
Kwalifikacje i doświadczenie

Nasze Biuro Prawne tworzy zespół współpracujących ze sobą wykwalifikowanych prawników oraz ekspertów, mających gruntowną wiedzę merytoryczną oraz praktyczne umiejętności, poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym podczas swojej dotychczasowej kariery zawodowej, biegłe poruszających się w regulacjach normatywnych poszczególnych dziedzin prawa, jak również posiadających duże doświadczenie w prowadzeniu biznesu, znających zasady i mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. Współpracujemy również ze sprawdzonymi notariuszami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, komornikami oraz rzeczoznawcami.

Doradzając naszym Klientom rozpatrujemy każdą powierzoną mam sprawę w szerszym kontekście, uwzględniając nie tylko aspekty prawne, ale też kwestie ekonomiczno – finansowe czy wizerunkowe, proponowanych przez nas rozwiązań. Dlatego każdy Klient może liczyć na rekomendację najlepszego naszym zdaniem rozwiązania w danej sytuacji prawnej i biznesowej.

Warto z nami współpracować, ponieważ jesteśmy skuteczni. Działamy szybko, sumiennie i sprawnie. Dokładamy wszelkich starań, aby Klienci naszego Biura czuli się pewnie i bezpiecznie. Wiedza oraz umiejętności naszych pracowników i współpracowników, ich ogromne zaangażowanie oraz pasja, z jaką podchodzą do pracy i praktykowania prawa stanowią największy potencjał naszej firmy. Pozwalają zaoferować Klientom kompleksową obsługę prawną oraz zapewnić rzetelną i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu najbardziej złożonych problemów prawnych. Są jednocześnie solidnym fundamentem, na którym budujemy i rozwijamy przyszłość naszego Biura Doradztwa Prawnego.

3
Współpraca z Klientem

Znajomość specyfiki działania wielu branż, specjalizacje z różnych dziedzinach prawa i biznesu, indywidualne podejście do każdego Klienta, determinacja w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań nawet najtrudniejszych problemów sprawiają, że rozumiemy potrzeby naszych Klientów i potrafimy im sprostać.

Dlatego też stale podnosimy swoje kwalifikacje, nieustannie aktualizujemy naszą wiedzę, podążając za zmianami prawa. Doskonalimy nasze umiejętności podejmując nowe wyzwania z przekonaniem, że tylko ciągły rozwój i wytrwała praca pozwolą nam iść do przodu i odnosić sukcesy.

Równocześnie powiększajmy skład naszego zespołu, jak i zakres usług, tak by nasza oferta jak najściślej korespondowała z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z specjalizacjami oraz zakresem usług świadczonych przez nasze Biuro Doradztwa Prawnego zarówno na rzecz Klientów instytucjonalnych jak również osób indywidualnych.

ZAKRES USŁUG

Windykacja

Prowadzimy windykację w pełnym zakresie. Oferowane przez nas usługi dochodzenia należności od dłużników obejmują między innymi czynności podejmowane w ramach windykacji polubownej, sadowej i komorniczej

Szkolenia

Istotnym elementem naszej aktywności są szkolenia z wybranych dziedzin prawa. Posiadamy odpowiednie zaplecze umożliwiające przeprowadzanie szkoleń w naszym Biurze, w siedzibie Klienta oraz podczas szkoleń wyjazdowych

Prawo handlowe

Pomagamy w zakładaniu, rejestracji, reorganizacji i likwidacji spółek prawa handlowego, sporządzamy uchwały, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego konieczne do niezakłóconego funkcjonowania podmiotów gospodarczych

Prawo administracyjne

Wspieramy i reprezentujemy Klientów w kontaktach z organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Sporządzamy różnego rodzaju pisma urzędowe, opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego

Prawo zamówień publicznych

Kompleksowo doradzamy przedsiębiorcom na każdym etapie procesu udzielania zamówienia publicznego, przygotowujemy środki ochrony prawnej oferentom w ramach ogłoszonego postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego

Prawo własności intelektualnej

Oferowana przez nas pomoc prawna obejmuje w szczególności prowadzenie spraw z zakresu prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych, oraz doradztwo podmiotom prowadzącym działalność w internecie

CO NAS WYRÓŻNIA

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność i dyskrecję oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa powierzonych nam danych i informacji.

Doświadczenie

Oferujemy naszym Klientom profesjonalną obsługę przez doświadczonych specjalistów z różnych gałęzi prawa, posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i długoletnią praktykę, dając gwarancję należytej reprezentacji i dołożenia odpowiedniej staranności przy obsłudze prawnej.

Profesjonalizm

Pomagamy naszym Klientom korzystać z okazji, jakie daje prawo i uniknąć pułapek zagrażających ich interesom.
Opiniując lub konsultując dane problemy lub zagadnienia prawne opieramy się przede wszystkim na przepisach prawa, orzecznictwie i doktrynie, z poszanowaniem celów, jakie chce osiągnąć Klient.

Zaangażowanie

Z pasją i zaangażowaniem pracujemy na rzecz naszych mocodawców.
Pomagamy im przebrnąć przez trudny okres ich życia, a także wspieramy w walce o respektowanie przysługujących im praw.

Szybkość

Działamy skrupulatnie i szybko zapewniając natychmiastową reakcję na nieprzewidziane warunki powstałe w firmie Klienta, przez co ograniczamy stres i uciążliwości związane ze zbędną przewlekłością spraw. Z myślą o komforcie i bezpieczeństwie Klienta wybieramy najbardziej optymalne rozwiązania, które pozwolą skutecznie i szybko zakończyć sprawę.

Elastyczność

Formę, zakres współpracy i warunki korzystania z pomocy prawnej zawsze dostosowujemy do indywidualnego charakteru i bieżących potrzeb Klienta. Dostarczamy usługę „szytą na miarę”, wraz z opracowaniem dedykowanych rozwiązań dla każdej firmy, z uwzględnieniem specyfiki branży i w zgodzie z polityką, wewnętrznymi regulacjami i przyjętymi celami strategicznymi Klientów.

Przystępność

W relacjach z naszymi Klientami otwieramy się na różnorodne formy nowoczesnej komunikacji, kładziemy nacisk na łatwość i szybkość kontaktu, jednocześnie dbając o właściwy i zrozumiały przekaz informacji. Dzieląc się wiedzą i udzielając porad unikamy zawiłego i skomplikowanego języka prawniczego na rzecz klarownego i w pełni zrozumiałego przekazu informacji.

Rzetelność

Doradzamy w sprawach prywatnych i reprezentujemy interesy firmy. Nigdy nie działamy pochopnie, a każda czynność jest konsultowana z naszymi Klientami. Na bieżąco informujemy Klienta o dostępnych możliwościach, interpretacjach, ryzykach związanych z podjęciem takiej, a nie innej decyzji. Rekomendujemy naszym zdaniem najodpowiedniejsze sposoby rozwiązania danego problemu prawnego, finalną decyzję pozostawiając jednak zawsze w rękach Klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO