spółka z o.o. rozszerzenie zakresu czynności dokonywanych przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszym rodzajem spółki.

Istotnym pytaniem jest więc – jak założyć spółkę z o.o.?

W skrócie, procedurę rozpoczyna sporządzenie umowy, następnie w okresie 6 miesięcy konieczne jest zorganizowanie spółki (tj. zgromadzenie kapitału, wybranie zarządu itd.) oraz dokonanie zgłoszenia do KRS.

9 stycznia 2017r. weszło w życie rozporządzenie, które ma na celu ułatwienie działań dotyczących spółki poprzez rozszerzenie zakresu spraw, które będą możliwe do zrealizowania za pomocą systemu teleinformatycznego.

Zakładanie spółki z o. o. przez  Internet jest możliwe od 1 stycznia 2012r. i dokonuje się go przez stronę systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Istotne zmiany w prawie dotyczące zakładania spółek z o. o. przez Internet opierają się na udostępnieniu w systemie wzorców lub formularzy, które mają być zatwierdzane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Przewidziano również, że w wyjątkowych przypadkach, niektóre czynności jak umowa spółki, lista wspólników,
czy oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego będą mogły być zatwierdzone poprzez podanie hasła w systemie teleinformatycznym.

Podsumowanie:

  • Nowe rozporządzenie: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4 stycznia 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych
    w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz. U. poz. 29);
  • Zatwierdzanie poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
  • Możliwy podpis poprzez podanie hasła w systemie teleinformatycznym.

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO

Wyślij