Oferta dla firm i instytucji

Obsługa prawna sektora: MŚP,
dużych firm, korporacji oraz
start-up’ów

Oferta dla osób prywatnych

Kompleksowa, zarówno stała,
jak i jednorazowa obsługa prawna
Klientów indywidualnych

Zakres usług prawnych

Zakres usług prawnych, świadczonych
przez Biuro Prawne AQUILA

NASZA FILOZOFIA:

“GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA, NAJWYŻSZEGO STANDARDU OBSŁUGI PRAWNEJ I PRZEJRZYSTYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY”

BIURO DORADZTWA PRAWNEGO AQUILA

Nasze Biuro Prawne oferuje kompleksowe, stałe bądź doraźne usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek oraz pozostałych przedsiębiorców a także instytucji publicznych, samorządowych oraz klientów indywidualnych, czyli osób prywatnych.

Wspieramy Klientów miedzy innymi w sprawach z zakresu prawa handlowego, administracyjnego, zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej. Specjalizujemy się windykacji należności.

Nasze działania obejmują w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych. Zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej, a także wsparcie w negocjacjach.

Prowadzimy również działalność szkoleniową w formie szkoleń otwartych i dedykowanych szkoleń zamkniętych realizowanych na indywidualne zlecenie Klienta.

Naszym Klientom gwarantujemy bezpieczeństwo, najwyższy standard obsługi prawnej oraz przejrzyste warunki współpracy. Stale zdobywamy nowe kompetencje, aktualizujemy wiedzę i podążamy za zmieniającymi się potrzebami i rosnącymi oczekiwaniami Klientów. Jesteśmy otwarci na poznawanie oraz rozwiązywanie nowych problemów i zdeterminowani by dopasować najlepsze narzędzia prawne, by je rozwikłać. Z wielką starannością analizujemy powierzone nam sprawy i dzięki temu znajdujemy najlepsze rozwiązania prawne dostosowane do indywidualnych wymagań naszych Klientów.

Obsługa firm i instytucji →
Obsługa Klienta indywidualnego →
Zakres usług →
Pakiety usług prawnych →
Kontakt →

ZAKRES USŁUG

Windykacja

Prowadzimy windykację w pełnym zakresie. Oferowane przez nas usługi dochodzenia należności od dłużników obejmują między innymi czynności podejmowane w ramach windykacji polubownej, sądowej i komorniczej

Szkolenia

Istotnym elementem naszej aktywności są szkolenia z wybranych dziedzin prawa. Posiadamy odpowiednie zaplecze umożliwiające przeprowadzanie szkoleń w naszym biurze, w siedzibie Klienta oraz podczas szkoleń wyjazdowych

Prawo handlowe

Pomagamy w zakładaniu, rejestracji, reorganizacji i likwidacji spółek prawa handlowego, sporządzamy uchwały, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego konieczne do niezakłóconego funkcjonowania podmiotów gospodarczych

Prawo administracyjne

Wspieramy i reprezentujemy Klientów w kontaktach z organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Sporządzamy różnego rodzaju pisma urzędowe, opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego

Prawo zamówień publicznych

Kompleksowo doradzamy przedsiębiorcom na każdym etapie procesu udzielania zamówienia publicznego, przygotowujemy środki ochrony prawnej oferentom w ramach ogłoszonego postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego

Prawo własności intelektualnej

Oferowana przez nas pomoc prawna obejmuje w szczególności prowadzenie spraw z zakresu prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych, oraz doradztwo podmiotom prowadzącym działalność w internecie

OBSŁUGIWANE PODMIOTY

Firmy i instytucje

Oferujemy kompleksowe, stałe lub jednorazowe usługi prawne wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, obejmujące między innymi zakładanie, rejestrację, przekształcenia oraz likwidację wszelkich form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, włączając przygotowanie umów, statutów, regulaminów, jak również obsługę prawną bieżącej działalności przedsiębiorców, oraz dochodzenia wierzytelności. Wspieramy przedsiębiorców w budowaniu bezpieczeństwa prawnego ich organizacji lub udzielimy im doraźnej porady prawnej

Klient indywidualny

Świadczymy wszechstronną pomoc prawną na rzecz Klientów będących osobami prywatnymi, niezajmującymi się działalnością gospodarczą. W szczególności udzielamy porad i konsultacji prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, sporządzamy opinie i analizy prawne w sprawach skomplikowanych, piszemy i weryfikujemy umowy i inne dokumenty, pomagamy w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentujemy Klientów wobec innych osób, a także przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i innymi instytucjami

BIURO PRAWNE ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ

Porady i opinie prawne

Udzielamy pisemnych i ustnych porad prawnych, w których szczegółowo opisujemy ocenę prawną kwestii przedstawionej przez Klienta lub przygotowujemy w przejrzystej formie informacje dotyczące aspektów prawnych działań, które zamierza podjąć Klient. W bardziej złożonych stanach prawnych sporządzamy szczegółowe analizy i opinie

Sporządzanie umów i pism

Opracowujemy od podstaw różnego rodzaju pisma, umowy, regulaminy i instrukcje zewnętrzne oraz wewnętrzne, listy intencyjne, dokumenty urzędowe a także uchwały etc., w oparciu o informacje i wytyczne dostarczone przez Klientów, z uwzględnieniem terminów i wymogów wynikających z przepisów prawa

Weryfikację i opiniowanie pism

Analizujemy, sprawdzamy i opiniujemy przekazane nam dokumenty i akty prawne m.in. umowy, regulaminy, statuty, uchwały, pisma etc. – zarówno wzory wykorzystywane przez Klientów, jak i przekładane przez ich kontrahentów i partnerów – pod kątem zgodności z prawem i potencjalnych zagrożeń, rekomendując niezbędne zmiany i ulepszenia

Postępowania sądowe

Reprezentujemy Klientów przed sądami na każdym etapie postępowania, w sprawach spornych, takich jak
np.: windykacja należności, jak również w postępowaniach przez sądami polubownymi, oraz w postępowaniach nieprocesowych, sprawie wpisu do właściwych rejestrów
(w tym do rejestru spółek w KRS czy rejestru zastawów)

Sprawy urzędowe

Załatwiamy sprawy urzędowe w imieniu naszych Klientów, reprezentując ich w kontaktach z organami administracji publicznej na każdym etapie sprawy – lokalnymi, jak również centralnymi, takimi jak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Komisja Nadzoru Finansowego

Negocjacje w biznesie

Zajmujemy się prowadzeniem negocjacji w imieniu Klientów. Pomagamy im w kontaktach z partnerami i kontrahentami w celu omówienia wspólnego problemu i znalezienia odpowiedniego rozwiązania, osiągnięcia korzystnych zapisów w umowach czy kontraktach, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z kontrahentami na przyszłość

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

 • Skutecznie odzyskują należności.
      

  Kancelaria Prawna AQUILA skutecznie odzyskała należności od dłużnika. Sprawnie prowadzona komunikacja z pracownikami kancelarii, ich zaangażowanie i pełny profesjonalizm prowadzenia sprawy od samego
  początku do skutecznej egzekucji sprawiają, że z pełną świadomością polecamy Kancelarię AQUIA,
  jako rzetelnego partnera biznesowego.
  – Radosław Jankowski, BMTC Poland Sp. z o.o.

O KANCELARII

REFERENCJE

Zachęcamy podmioty i osoby indywidualne, zainteresowane nawiązaniem współpracy z naszym Biurem Prawnym do zapoznania się z referencjami, jakie udzielili nam Klienci z którymi mieliśmy przyjemność współpracować

Zasady współpracy/ Wynagrodzenie

Zachęcamy do zapoznania się z modelami współpracy, na których zasadach Biuro Prawne AQUILA pracuje ze swoimi Klientami. Sprawdź również jaki model rozliczeń stosujemy w ramach naszej działalności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM

Wykwalifikowani i doświadczeni doradcy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO