Oferta dla firm i instytucji

Obsługa prawna sektora: MŚP,
dużych firm, korporacji oraz
start-up’ów

Oferta dla osób prywatnych

Kompleksowa, zarówno stała,
jak i jednorazowa obsługa prawna
Klientów indywidualnych

Zakres usług prawnych

Zakres usług prawnych, świadczonych
przez Kancelarię AQUILA

NASZA FILOZOFIA:

“GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA, NAJWYŻSZEGO STANDARDU OBSŁUGI PRAWNEJ I PRZEJRZYSTYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY”

Kancelaria Prawna Aquila & Przywóski spółka komandytowa

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe, stałe bądź doraźne usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek oraz pozostałych przedsiębiorców a także instytucji publicznych, samorządowych oraz klientów indywidualnych, czyli osób prywatnych.

Wspieramy Klientów miedzy innymi w sprawach z zakresu prawa handlowego, administracyjnego, zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej. Specjalizujemy się windykacji należności.

Nasze działania obejmują w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych. Zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej, a także wsparcie w negocjacjach.

Prowadzimy również działalność szkoleniową w formie szkoleń otwartych i dedykowanych szkoleń zamkniętych realizowanych na indywidualne zlecenie Klienta.

Naszym Klientom gwarantujemy bezpieczeństwo, najwyższy standard obsługi prawnej oraz przejrzyste warunki współpracy. Stale zdobywamy nowe kompetencje, aktualizujemy wiedzę i podążamy za zmieniającymi się potrzebami i rosnącymi oczekiwaniami Klientów. Jesteśmy otwarci na poznawanie oraz rozwiązywanie nowych problemów i zdeterminowani by dopasować najlepsze narzędzia prawne, by je rozwikłać. Z wielką starannością analizujemy powierzone nam sprawy i dzięki temu znajdujemy najlepsze rozwiązania prawne dostosowane do indywidualnych wymagań naszych Klientów.

Obsługa firm i instytucji →
Obsługa Klienta indywidualnego →
Zakres usług →
Pakiety usług prawnych →
Kontakt →

ZAKRES USŁUG

Windykacja

Prowadzimy windykację w pełnym zakresie. Oferowane przez nas usługi dochodzenia należności od dłużników obejmują między innymi czynności podejmowane w ramach windykacji polubownej, sądowej i komorniczej

Szkolenia

Istotnym elementem naszej aktywności są szkolenia z wybranych dziedzin prawa. Posiadamy odpowiednie zaplecze umożliwiające przeprowadzanie szkoleń w naszej Kancelarii, w siedzibie Klienta oraz podczas szkoleń wyjazdowych

Prawo handlowe

Pomagamy w zakładaniu, rejestracji, reorganizacji i likwidacji spółek prawa handlowego, sporządzamy uchwały, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego konieczne do niezakłóconego funkcjonowania podmiotów gospodarczych

Prawo administracyjne

Wspieramy i reprezentujemy Klientów w kontaktach z organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Sporządzamy różnego rodzaju pisma urzędowe, opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego

Prawo zamówień publicznych

Kompleksowo doradzamy przedsiębiorcom na każdym etapie procesu udzielania zamówienia publicznego, przygotowujemy środki ochrony prawnej oferentom w ramach ogłoszonego postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego

Prawo własności intelektualnej

Oferowana przez nas pomoc prawna obejmuje w szczególności prowadzenie spraw z zakresu prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych, oraz doradztwo podmiotom prowadzącym działalność w internecie

OBSŁUGIWANE PODMIOTY

Firmy i instytucje

Oferujemy kompleksowe, stałe lub jednorazowe usługi prawne wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, obejmujące między innymi zakładanie, rejestrację, przekształcenia oraz likwidację wszelkich form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, włączając przygotowanie umów, statutów, regulaminów, jak również obsługę prawną bieżącej działalności przedsiębiorców, oraz dochodzenia wierzytelności. Wspieramy przedsiębiorców w budowaniu bezpieczeństwa prawnego ich organizacji lub udzielimy im doraźnej porady prawnej

Klient indywidualny

Świadczymy wszechstronną pomoc prawną na rzecz Klientów będących osobami prywatnymi, niezajmującymi się działalnością gospodarczą. W szczególności udzielamy porad i konsultacji prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, sporządzamy opinie i analizy prawne w sprawach skomplikowanych, piszemy i weryfikujemy umowy i inne dokumenty, pomagamy w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentujemy Klientów wobec innych osób, a także przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i innymi instytucjami

KANCELARIA ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ

Porady i opinie prawne

Udzielamy pisemnych i ustnych porad prawnych, w których szczegółowo opisujemy ocenę prawną kwestii przedstawionej przez Klienta lub przygotowujemy w przejrzystej formie informacje dotyczące aspektów prawnych działań, które zamierza podjąć Klient. W bardziej złożonych stanach prawnych sporządzamy szczegółowe analizy i opinie

Sporządzanie umów i pism

Opracowujemy od podstaw różnego rodzaju pisma, umowy, regulaminy i instrukcje zewnętrzne oraz wewnętrzne, listy intencyjne, dokumenty urzędowe a także uchwały etc., w oparciu o informacje i wytyczne dostarczone przez Klientów, z uwzględnieniem terminów i wymogów wynikających z przepisów prawa

Weryfikację i opiniowanie pism

Analizujemy, sprawdzamy i opiniujemy przekazane nam dokumenty i akty prawne m.in. umowy, regulaminy, statuty, uchwały, pisma etc. – zarówno wzory wykorzystywane przez Klientów, jak i przekładane przez ich kontrahentów i partnerów – pod kątem zgodności z prawem i potencjalnych zagrożeń, rekomendując niezbędne zmiany i ulepszenia

Postępowania sądowe

Reprezentujemy Klientów przed sądami na każdym etapie postępowania, w sprawach spornych, takich jak
np.: windykacja należności, jak również w postępowaniach przez sądami polubownymi, oraz w postępowaniach nieprocesowych, sprawie wpisu do właściwych rejestrów
(w tym do rejestru spółek w KRS czy rejestru zastawów)

Sprawy urzędowe

Załatwiamy sprawy urzędowe w imieniu naszych Klientów, reprezentując ich w kontaktach z organami administracji publicznej na każdym etapie sprawy – lokalnymi, jak również centralnymi, takimi jak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Komisja Nadzoru Finansowego

Negocjacje w biznesie

Zajmujemy się prowadzeniem negocjacji w imieniu Klientów. Pomagamy im w kontaktach z partnerami i kontrahentami w celu omówienia wspólnego problemu i znalezienia odpowiedniego rozwiązania, osiągnięcia korzystnych zapisów w umowach czy kontraktach, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z kontrahentami na przyszłość

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

 • Skutecznie odzyskują należności.
      

  Kancelaria Prawna AQUILA skutecznie odzyskała należności od dłużnika. Sprawnie prowadzona komunikacja z pracownikami kancelarii, ich zaangażowanie i pełny profesjonalizm prowadzenia sprawy od samego
  początku do skutecznej egzekucji sprawiają, że z pełną świadomością polecamy Kancelarię AQUIA,
  jako rzetelnego partnera biznesowego.
  – Radosław Jankowski, BMTC Poland Sp. z o.o.

O KANCELARII

REFERENCJE

Zachęcamy podmioty i osoby indywidualne, zainteresowane nawiązaniem współpracy z naszą Kancelarią do zapoznania się z referencjami, jakie udzielili nam Klienci z którymi mieliśmy przyjemność współpracować

Zasady współpracy/ Wynagrodzenie

Zachęcamy do zapoznania się z modelami współpracy, na których zasadach Kancelaria AQUILA prowadzi ze swoimi Klientami. Sprawdź również jaki model rozliczeń stosujemy w ramach naszej działalności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy kancelarii AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO