photo-5

1
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Nasze Biuro Doradztwa Prawnego oferuje kompleksowe usługi w postępowaniu upominawczym. Nasze działania skierowane są do przedsiębiorstw, wobec których klienci, mimo wcześniej podejmowanych działań windykacyjnych nie uregulowali należności. Postępowanie prowadzone przed e-sądem znacząco skraca procedurę odzyskiwania zaległych zobowiązań, a tym samym oddziałuje na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

W celu maksymalnego obniżenia kosztów sądowych oraz skrócenia czasu oczekiwania na prawomocny wyrok reprezentujemy naszych Klientów przed e-sądem, stanowiącym XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. Opłata od pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) wynosi 1,25% wartości dochodzonego roszczenia. Jest to czterokrotnie niższa wartość względem tradycyjnego postępowania sądowego. Ta stosunkowo duża różnica wartości ma szczególne znaczenie przede wszystkim podczas dochodzenia spłaty wyższych należności. Wówczas Państwa przedsiębiorstwo nie zamraża na rachunku sądu środków, którymi może swobodnie obracać do czasu otrzymania należności. Niewątpliwym plusem e-sądu jest również krótki termin rozpatrzenia sprawy. Zachowanie elektronicznej formy prawnej pozwala uniknąć wielu trudności związanych z przepływem dokumentacji pomiędzy sądem a powodem. Prawomocny nakaz zapłaty wydany przez e-sąd od razu zostaje opatrzony w klauzulę wykonalności, co pozwala podjąć dalsze kroki w celu odzyskana należności. Podstawę wydania nakazu zapłaty stanowi prawidłowo sporządzony, opłacony pozew, zarejestrowany w systemie informatycznym.

2
Procedura odwoławcza

Nasze Biuro Doradztwa Prawnego zwraca szczególną uwagę na liczne nadużycia ze strony przedsiębiorstw korzystających z usług e-sądu. Uproszczona procedura postępowania w ramach EPU daje możliwość wnioskowania o zwrot wcześniej opłaconych zobowiązań bądź roszczeń przedawnionych. Powierzchowna weryfikacja dokumentacji oraz adresu dostarczenia nakazu zapłaty sprawia niestety, że z usług e-sądu korzystają często nieuczciwe przedsiębiorstwa, których głównym celem jest domaganie się zapłaty roszczeń nienależnych.

Znajomość odpowiednich procedur stosowanych przez e-sąd jest niezbędna do tego by uniknąć obowiązku dokonania płatności za należności przedawnione bądź wcześniej uregulowane. Pragniemy zabezpieczyć Państwa przed złą praktyką przedsiębiorstw składających często masowe wnioski do e-sądu. W tym celu oferujemy kompleksowe wsparcie podczas przeprowadzania procedury odwoławczej. Po zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją oraz dokonaniu niezbędnej analizy dokumentacji reprezentujemy Państwa podczas wnoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Odpowiednio opracowane odwołanie gwarantuje stuprocentową skuteczność, zapewniając Państwu tym samym bezpieczeństwo finansowe.

3
Współpraca

Współpraca z nami zapewnia Państwu stałe utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb może polegać zarówno na jednorazowej, doraźnej pomocy, jak również na stałej współpracy w określonych przez Państwa ramach czasowych. Odpowiednio dobrana oferta zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa. Błyskawiczna reakcja w procesie upominawczym i odwoławczym stanowi klucz do skuteczności działań.

Nasze wsparcie zaczyna się już od momentu przesłania przez Państwa dokumentów niezbędnych do złożenia pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Po dokonaniu dogłębnej analizy dokumentów dotyczących sprawy ustalamy z Państwem wartość przedmiotu sporu, a następnie reprezentujemy Państwa podczas postępowania przed e-sądem, do czasu jego całkowitego zakończenia. Nasze wsparcie stanowią również usługi doradcze w zakresie postępowania egzekucyjno-komorniczego.

Zapewniamy wsparcie w przeprowadzaniu postępowania upominawczego jak również w procesie odwoławczym.

Nasze Biuro Doradztwa Prawnego oferuje profesjonalną obsługę prawną w zakresie:

  • analizy dokumentacji w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy,
  • ustalenia wysokości roszczenia wraz ze sposobem jego dochodzenia,
  • odpowiedniego przygotowania pozwu,
  • reprezentowania powoda w postępowaniu sądowym,
  • odwołania od wyroku sądu, gdy pojawi się taka potrzeba,
  • wsparcia doradczego w postępowaniu egzekucyjno-komorniczym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO