photo-5

1

Obsługa prawna z zakresu prawa własności intelektualnej

Jednym z obszarów naszej działalności jest ochrona własności intelektualnej. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Ofertę pomocy prawnej w powyższych dziedzinach kierujemy do osób fizyczne jak i osób prawnych – przedsiębiorców pragnących skutecznie chronić własność intelektualną swojej firmy.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów licencyjnych, umów o przeniesienie majątkowych prawa autorskich,
 • doradztwo w kwestiach związanych z ustaleniem prawno-autorskiego charakteru konkretnego dzieła,
 • doradztwo w zakresie przywłaszczeń autorstwa (plagiatów) oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych,
 • przygotowywanie analiz oraz ekspertyzy antyplagiatowych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach cywilnych i karnych na wszystkich etapach postępowania i przed wszystkimi sądami w sprawach z zakresu prawa autorskiego,
 • doradztwo w zakresie eksploatacji utworów w Internecie,
 • zarządzanie i audyty praw własności intelektualnej,
 • reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji (np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, renomy firmy),
 • ochronę dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych),
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów zarządzania własnością intelektualną,
 • sporządzanie opinii związanych z innymi kwestiami dotyczącymi praw własności przemysłowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO