photo-5

1
Pomoc doraźna

Prowadzimy także obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w oparciu doraźną pomoc przy rozstrzyganiu i rozwiązywaniu jednostkowych problemów prawnych napotykanych w obrocie gospodarczym, mając na względzie fakt, iż Klienci nie zawsze oczekują pełnej obsługi prawnej. Jesteśmy w stanie dostosować indywidualnie zakres świadczonych usług prawnych, jak również specjalizację naszego Biura do aktualnych potrzeb i oczekiwań Klienta niezależnie od formy czy profilu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

2
Pomoc w rozwiązywaniu problemów bieżących

W ramach tej usługi zapewniamy również pomoc w rozwiązywaniu szeregu innych bieżących problemów, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej np. pisanie pozwów sądowych, reprezentację przed urzędami i instytucjami.

Jeśli pragną Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonych przez nas usług, zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Doradztwa Prawnego!

Proponujemy kontakt telefoniczny, lub pisemny za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie dane kontaktowe zamieszczone są w zakładce KONTAKT.

Doraźna pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców obejmuje m.in.:

 • konsultacje i pojedyncze porady prawne związane z bieżącą działalnością Klienta,
 • czynności rejestracji i przygotowanie dokumentów rejestrowych przy rozpoczynaniu działalności,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługę prawną organów spółek,
 • opiniowanie i przygotowywanie dokumentów wewnętrznych spółek (statuty, regulaminy itp.),
 • analizę i negocjowanie umów z kontrahentami (umowy handlowe),
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz kontrolę ich prawidłowego wykonywania,
 • sądowe i pozasądowe egzekwowanie wierzytelności,
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych przed urzędami, sądami i instytucjami,
 • uczestnictwo w negocjacjach i pomoc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
 • prowadzenie mediacji,
 • szkolenia dla pracowników,
 • porady prawne i konsultacje,
 • pisanie wszelkiego rodzaju pism i korespondencji prawnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO