stress test

Stress test podatkowy nazywany również testem warunków skrajnych, ma na celu przygotowanie przedsiębiorstwa na procedurę kontroli celno-skarbowej, czy podatkowej. Jest to forma audytu, który przeprowadzany jest na własną prośbę przedsiębiorcy i polega na sprawdzeniu poprawności działania procedur w trudnych warunkach. Wskazuje on nieprawidłowości oraz działania, które należy podjąć do ich eliminacji.

Co gwarantuje nam stress test?

Jedną z głównych gwarancji jakie niesie za sobą stress test jest udział profesjonalistów, ekspertów prawnych, którzy nierzadko posiadają wieloletnią praktykę w pracy po stronie fiskusa. Znając reguły procedury, mogą oni przygotować firmę do wnikliwej kontroli. Ich działania obejmują sprawdzanie dokumentacji, rozmowy z pracownikami oraz symulację działań organów podatkowych. Bada się obszary podatkowe w przedsiębiorstwie w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Weryfikacji podlegają umowy, zamówienia, zlecenia i inne dokumenty dotyczące transakcji. Zwraca się również uwagę na procedury biznesowe, rozliczenia podatkowe oraz ocenia ryzyko podatkowe związane z łączeniem, przejęciem lub wydzieleniem części przedsiębiorstwa.

Kontrola celno – skarbowa

Kontrola celno-skarbowa jest to procedura, której zadaniem jest wykrywanie oraz zwalczanie nieprawidłowości powodujących znaczny uszczerbek na finansach publicznych. Prowadzona jest ona przez naczelników urzędów celno-skarbowych, a wykonywana przez pracowników KAS (Krajowej Administracji Skarbowej), jak i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

W związku z łataniem dziury budżetowej, przedsiębiorcy muszą być gotowi na skomplikowaną i stresującą kontrolę swojej firmy. Powszechnie bowiem wiadomo, że często skrupulatne prowadzenie dokumentacji i w swoim mniemaniu należyte prowadzenie biznesu, nie jest wystarczające w razie przeprowadzania agresywnej kontroli. Pewność i spokój w trakcie jej przeprowadzania może im dać wykonanie wcześniej już wspomnianego, stress testu.

Nieprawidłowości i ich konsekwencje

W trakcie kontroli stwierdzane są błędy i nieprawidłowości podatkowe wynikające ze świadomego działania przedsiębiorcy, ale również spowodowane nieprawidłową interpretacją prawa lub nierzetelnymi działaniami kontrahentów. Jako najczęściej powtarzane wymienia się: odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z których podatnikowi nie przysługuje prawo odliczenia; ewidencjonowanie w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących tych kosztów; ewidencjonowanie faktur nieodzwierciedlających rzeczywistego wykonania usług; brak dokumentacji podatkowej; błędne przeniesienie danych z dokumentów do ksiąg oraz błędne przeniesienie danych z ksiąg do deklaracji; wystawianie faktur dokumentujących fikcyjne transakcje czy wreszcie transakcje karuzelowe.

Przedsiębiorca, u którego zostały wykryte nieprawidłowości może spodziewać się domiaru podatku w formie decyzji, czy nałożenia podatku VAT (do 100% kwoty zawyżenia zwrotu VAT) lub zaniżenia zobowiązania podatkowego. Konsekwencją może być także postawienie mu zarzutów karnych skarbowych, a nawet karnych.

Podsumowanie:

  • Stress test podatkowy gwarantuje przygotowanie Twojej firmy na kontrolę fiskusa
  • Stress test przeprowadzany jest przez doświadczonych ekspertów
  • Przedsiębiorca odpowiada za świadome, jak i nieświadome nieprawidłowości
  • Wykrycie nieprawidłowości powoduje konsekwencje pieniężne, ale również postawienie zarzutów karnych skarbowych, czy karnych

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO

Wyślij