konsekwencje nieterminowości złożenia pit

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Pod tą samą nazwą kryją się również deklaracje rozliczeniowe, udostępniane przez Ministerstwo Finansów,  które corocznie składane są przez podatników.

2 maja 2017 roku upłynął ostateczny termin, w którym większość z podatników była zobowiązana do przesłania swoich deklaracji tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Niedotrzymanie tego terminu wiąże się z konsekwencjami, a mianowicie z karą grzywny, której wysokość w tym roku będzie bardziej dotkliwa niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Podwyższenie wysokości grzywny wiąże się bowiem z wzrostem minimalnego wynagrodzenia z 1850 w 2016r. do 2000 w roku 2017.

Kary za niezłożenie PITu w terminie nakładane są na podstawie kodeksu karnego skarbowego (ustawa z dnia 10 września 1999 r.). Przepisy przewidują, że w wypadku niezłożenia przez podatnika oświadczenia organowi podatkowemu lub płatnikowi w wyznaczonym terminie, podlega on karze za wykroczenia skarbowe.

Wysokość kary

Karę ustala sąd, który przy określaniu jej wysokości ma na uwadze dochody, warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe sprawcy wykroczenia.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, grzywna wymierzana ma być w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Minimalna wartość stawki dziennej będzie wynosiła więc 66 złotych tj. jedną trzydziestą minimalnego wynagrodzenia, a maksymalna stawka dzienna przyjmie wartość 26,6 tysięcy złotych. Wartość samej grzywny, nie będzie niższa niż 200 złotych i nie przekroczy kwoty 40 000 złotych.

Niedotrzymanie terminu – co dalej?

Ważną informacją dla podatnika, który nie wywiązał się ze swojego obowiązku, jest to, że urząd musi przyjąć druki mimo opóźnienia, a oświadczenia składane po terminie są nadal ważne. Istotne jest więc by złożyć deklarację jak najszybciej.

Po złożeniu oświadczenia po terminie mamy możliwość uniknięcia odpowiedzialności karno-skarbowej, którą daje nam art. 16 kodeku karnego skarbowego, poprzez zaniechanie ukarania sprawcy. Zgodnie z powyższym przepisem, karze nie podlega ten kto po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił organ ściągania, ujawniając istotne okoliczności czynu. Aby móc skorzystać z tzw. czynnego żalu konieczne jest uiszczenie kwoty należnego podatku w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy.

Organ należy zawiadomić przed wyraźnym udokumentowaniem przez organ ścigania wiadomości o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, czy dokonaniem czynności służbowych 

Podsumowanie:

  • WAŻNE: w przypadku niedotrzymania terminu należy jak najszybciej złożyć deklarację
  • Niewywiązanie się z obowiązku jest wykroczeniem skarbowym
  • Wzrost wartości grzywny za wykroczenie skarbowe
  • Podstawa wymierzenia kary: minimalne wynagrodzenie
  • Tzw. czynny żal – możliwością uniknięcia kary (art. 16 KKS)

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO

Wyślij