Pakiety usług prawnych

ZAKRES USŁUG
Konsultacje prawne (telefoniczne i e-mailowe)Podano ilość dostępnych godzin pracy prawnika w miesiącu
Opiniowanie umów
Przygotowanie umów
Sporządzenie pisma o charakterze prawnym pozaprocesowym
Udział prawnika w negocjacjach lub spotkaniach w siedzibie firmy
Pieczęć prewencyjna w wersji elektronicznej
Pieczęć prewencyjna  w automacie stemplarskim
Wezwanie do zapłaty, list polecony za potwierdzeniem odbioru
Wezwanie do zapłaty w formie wiadomości SMS
Wezwanie do zapłaty, wysłane drogą elektroniczną (e-mail)
Kontakt telefoniczny z dłużnikiem
Wizyta terenowa u dłużnika
Reprezentacja w procesach sądowych
Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
Przesyłanie informacji o zmianach w wybranych przepisach prawaInformacje w zakresie wybranych przez Klienta gałęzi prawa: np.: prawo gospodarcze.
Zawiązanie Spółki prawa handlowego oraz jej rejestracja w KRS
Godzina pracy prawnika poza dedykowanymi w abonamencie
CENA
ABONAMENT
PAKIET „A” ASYSTENCKI
3h w miesiącu
1 szt. (do 3 stron A4)
1 szt. (do 3 stron A4)
w ramach dostępnych godzin
TAK
TAK
1
2
2
5% zniżki
5% zniżki
3 wybrane akty prawne
175 zł netto
250 zł netto/ miesiąc
12 miesięcy
PAKIET „B” BIZNESOWY
5h w miesiącu
2 szt. (do 3 stron A4)
1 umowa nazwana do 3 stron A4
1 szt. (do 3 stron A4)
w ramach dostępnych godzin
TAK
TAK
5
10
5
2 połączenia
10% zniżki
10% zniżki
10 wybranych aktów prawnychLub całe obszary z grupy: BHP lub Ochrona Środowiska lub bezpieczeństwo żywności, ochrona danych osobowych
150 zł netto
500 zł netto/ miesiąc
12 miesięcy
PAKIET „C” CAŁOŚCIOWY
15h w miesiącu
5 szt. (do 3 stron A4)
2 umowy nazwane do 3 stron A4
3 szt. (po 3 stron A4 każde)
w ramach dostępnych godzin
TAK
TAK
10
20
10
5 połączeń
1
15% zniżki
15% zniżki
20 wybranych aktów prawnychLub całe obszary z grupy: BHP lub Ochrona Środowiska lub bezpieczeństwo żywności, ochrona danych osobowych
15% zniżki
100 zł netto
1499 zł netto/ miesiąc
12 miesięcy
Szanowni Państwo, istnieje również możliwość wyboru PAKIETU „D” DEDYKOWANEGO
Cena pakietu D oraz szczegółowy zakres usług świadczonych w jego ramach jest ustalany  indywidualnie z klientem.
Jeżeli Pakiety A, B lub C, nie spełniają Państwa oczekiwań, przygotujemy indywidualną ofertę, dopasowaną do potrzeb Państwa organizacji.

KAŻDY TYP ABONAMENTU - PIERWSZY MIESIĄC GRATIS PRZY PODPISANIU UMOWY NA 12 MIESIĘCY


POBIERZ PAKIETY W FORMACIE PDF