photo-5

Biuro Doradztwa Prawnego AQUILA świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.
Ze względu na zróżnicowane oczekiwania naszych Klientów podyktowane zarówno formą prowadzonej działalności, strukturą oraz rodzajem spraw, proponujemy następujące modele współpracy:

Współpraca stała

Polegająca na kompleksowej obsłudze prawnej Klienta w pełnym zakresie lub określonych aspektach jego działalności. Jest podejmowana na podstawie indywidualnie skonstruowanej umowy o stałej współpracy. Ta forma współpracy kierowana jest w szczególności, choć nie tylko do podmiotów, które z racji prowadzonej działalności potrzebują stałej, regularnej obsługi prawnej. Niewątpliwą zaletą takiej współpracy jest możliwość skorzystania z usług naszego Biura Prawnego, w każdym momencie w zależności od potrzeb, bez konieczności każdorazowego poszukiwania specjalisty. Opisany sposób współdziałania z nami daje Klientom poczucie bezpieczeństwa i umożliwia zaoferowanie najpełniejszego wsparcia prawnego z naszej strony.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju i stopnia złożoności problemu prawnego. Nasze wynagrodzenie zależy również od następujących czynników:

  • Charakteru współpracy – stała lub doraźna,
  • Rozłożenia ryzyka po stronie naszego Biura Prawnego i Klienta,
  • Okresu umowy – czas określony lub nieokreślony,
  • Sposobu współpracy – w siedzibie Klienta, pracy terenowej lub współpracy zdalnej,
  • Zakresu umowy – szczegółowy lub ogólny,
  • Rodzaju preferowanego rozliczenia.

Podstawą naszych działań są przejrzyste zasady współpracy, uczciwość i dbałość o najwyższą jakość usług. Przed podjęciem decyzji o powierzeniu nam sprawy, przekazujemy naszym Klientom każdorazowo szczegółową i wyczerpującą informację o wysokości wynagrodzenia oraz innych dodatkowych kosztach, jakie mogą łączyć się z danym zleceniem.

SKONTAKTUJ SIĘ

aquila opinie

Zlecenie jednorazowe

Polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy w imieniu Klienta. Może mieć charakter np.: jednorazowej porady prawnej w zakresie problemu, z jakim spotkał się Klient, sporządzeniu lub zaopiniowaniu pisma na życzenie Klienta, omówieniu bieżącego problemu i reprezentowaniu Klienta przed sądem bądź innym organem administracyjnym.

SKONTAKTUJ SIĘ

Blog-photos2

Blog-photos4

Współpraca doraźna (okresowa)

Polegająca na wykonywaniu czynności w ramach pojedynczych spraw czy opracowaniu rozwiązań dla określonego problemu dla podmiotów, dla których jednostkowa porada prawna jest niewystarczająca i konieczne jest kompleksowe poprowadzenie danej sprawy. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany stałą obsługą prawną lub też potrzebuje pomocy w sprawach szczególnie ważnych lub szczególnie skomplikowanych może skorzystać z tej formy współpracy. Taka forma realizowana jest na podstawie zlecenia, po uprzednim podpisaniu umowy, w której podobnie jak w przypadku stałej obsługi prawnej określane są szczegółowe zasady współpracy.

SKONTAKTUJ SIĘ

Pakiety usług prawnych

Biuro Doradztwa Prawnego AQUILA zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno dla podmiotów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Oferujemy kilka pakietów, które są odpowiedzią na dotychczasowe zapotrzebowanie naszych Klientów.

SPRAWDŹ PAKIETY USŁUG PRAWNYCH

Blog-photos2

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju i stopnia złożoności problemu prawnego. Nasze wynagrodzenie zależy również od następujących czynników:

Wysokość wynagrodzenia

uzależniona jest od rodzaju i stopnia złożoności problemu prawnego. Nasze wynagrodzenie zależy również od następujących czynników:

Nasze referencje

Charakteru współpracy

Stała lub doraźna

Rozłożenia ryzyka

Po stronie naszej i Klienta

Okresu umowy

Czas określony lub nieokreślony

Sposobu współpracy

W siedzibie Klienta, pracy terenowej lub współpracy zdalnej

Zakresu umowy

Szczegółowy lub ogólny

Rodzaju preferowanego rozliczenia

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pakietami usług prawnych

PIERWSZY MIESIĄC GRATIS PRZY PODPISANIU UMOWY NA 12 MIESIĘCY

W umowach z Klientami najczęściej stosujemy następujące przykładowe metody rozliczeń:

Wynagrodzenie godzinowe

Jest stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych. Jego wysokość jest zależna od ilości czasu faktycznie poświęconego na daną sprawę. Stosowane w realizacji zleceń wymagających doraźnej współpracy z Klientem, lub współpracy, która jest nawiązywana od „czasu do czasu”

Wynagrodzenie stałe (ryczałtowe)

W którym wysokość wynagrodzenia określona jest z góry w stałej kwocie. Ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku stałej obsługi obejmującej kompleksową pomoc prawną. Taka forma wynagrodzenia pozwala na uniknięcie ryzyka nieprzewidywalności jego wysokości. Stosowane jest zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych. W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stanowi ustalone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający w danym miesiącu

Wynagrodzenie z premią za sukces

Możliwe np.: w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych oraz ich egzekwowaniem. Podstawową wysokość wynagrodzenia ustala
się w stawce minimalnej. Zasadnicze wynagrodzenie wypłacane jest jedynie w przypadku zakończenia z sukcesem powierzonej sprawy

Wynagrodzenie mieszane

To kombinacja opisanych wyżej form wynagrodzeń. Z reguły jest stosowane w przypadku spraw o niejednorodnym charakterze, które nie dadzą się prosto ująć w jedną typową dla nich formę wynagrodzenia. Zazwyczaj obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO