wsparcie dla polskich firm za granicą

Co to jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu?

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest to agencja rządowa, której celem jest pozyskiwanie zagranicznych inwestorów na polski rynek, a także promocja polskich produktów i usług w świecie. Poprzedniczką agencji pod obecną nazwą, jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która powstała w 2003r. w wyniku połączenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz  Polskiej Agencji Informacyjnej S.A.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu zadań z zakresu promocji gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., przyznaje się jej dotację celową oraz podmiotową. Nowe przepisy przewidują także likwidację dotychczasowych Wydziałów Promocji Handlu Inwestycji (WPHI) oraz uruchomienie sieci nowych zagranicznych biur handlowych (ZBH). Nastąpić ma to w ciągu trzech lat od dnia, w którym ustawa wejdzie w życie, ostatecznie nowych biur ma powstać 69, część w miejsce starych WPHI, a inne w nowych lokalizacjach.

Agencja zdefiniowana jest jako centralny podmiot zajmujący się promocją polskiej gospodarki, każdy przedsiębiorca może otrzymać pomoc, lecz wsparcie kierowane jest głównie do średnich firm. Ma ona stanowić punkt informacyjny dla przedsiębiorców oraz obejmować między innymi wsparcie analityczne, doradztwo kooperacyjne, doradztwo lokalizacyjne, wspólny system promocji polskich firm i towarów, pełnienie roli rzecznika inwestora.

W celu efektywniejszego wspierania ekspansji polskiego biznesu, tworzone mają być placówki handlowe dla bardziej odległych niż europejskie rynków, tj. Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Biura  mają działać na dwóch płaszczyznach, sprzedawać polskie towary i usługi oraz ściągać inwestycje do kraju

Przyjęte w ustawie rozwiązania mają zmniejszać koszty prowadzenia biur oraz zaangażować w ich działanie lokalną ludność zaznajomioną z danym rynkiem.

PODSUMOWANIE:

  • Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych zastępuje Polska Agencja Inwestycji i  Handlu
  • W ciągu 3 lat nastąpić ma likwidacja starych placówek oraz powstanie nowych – tworzenie placówek również dla odleglejszych rynków
  • Pomoc może otrzymać każdy, największe szanse mają jednak średni przedsiębiorcy

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO

Wyślij