photo-5

1
Informacje ogólne

Młodzi i początkujący przedsiębiorcy poszukujący odpowiedniego modelu biznesowego, który gwarantowałby im rozwój na rynku, będący na początkowym etapie procesu zakładania swojej działalności zmuszeni są zmierzyć się z szeregiem często niezrozumiałych dla nich przepisów prawnych oraz zawiłych procedur administracyjnych. Często brak znajomości prawa i realiów funkcjonowania polskiej administracji powoduje, że stawienie czoła biurokracji i przebrnięcie przez proces rejestracyjny bywa czasochłonne i kosztowne, pochłania czas, pieniądze i co najgorsze zapał do działania. Obawa przed brakiem pomocy w obliczu konieczności załatwiania licznych formalności stanowi jedną z głównych barier napotykanych przez młodych ludzi rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Wielu z nich poszukuje gotowych rozwiązań i odpowiedzi w internecie, korzystając z często nierzetelnych bądź nieaktualnych informacji i porad zamieszczanych przez innych użytkowników sieci, co w efekcie skutkować może większymi kłopotami.

2
Nasze cele

Naszym celem jest pomoc młodym przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na pracę na własny rachunek, w przejściu przez formalno-prawną drogę do założenie własnej firmy oraz w ich wsparciu w dalszej drodze do budowania i rozwijania własnego biznesu.

Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom nasze Biuro Prawne oferuje stałą i doraźną obsługę i doradztwo prawne w szczególności obejmującą:

 • pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej rozpoczynanej działalności,
 • pomoc w doborze odpowiedniego modelu opodatkowania przedsiębiorstwa,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pomoc w pozyskaniu dotacji, znalezieniu sponsora czy innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • pomoc w ustalaniu wymogów formalnych (zezwolenia, pozwolenia, koncesje), które należy spełnić w celu rozpoczęcia działalności własnej firmy,
 • redagowanie i opiniowanie wszelkich pism oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej i wewnętrznej,
 • reprezentację przed odpowiednimi organami lub sądami w postępowaniu rejestracyjnym działalności gospodarczej,
 • konstruowanie i negocjowanie umów zawieranych w związku z zakładaną własną działalnością gospodarczą między innymi w sprawach o dostawę towarów i usług, najem lokalu, umowy franszyzy, umowy o współpracę z innymi podmiotami i kontrahentami, umowy o pracę z pracownikami itp.
 • obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.,
 • redagowanie i sporządzanie pism o charakterze prawnym i urzędowym,
 • sporządzanie regulaminów, porozumień,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach prawnych,
 • usługi prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej firmy (prawa autorskie, własność przemysłowa, domeny internetowe oraz znaki towarowe),
 • usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • windykację należności pieniężnych.

Pomoc prawną prowadzimy zarówno w oparciu o stałą obsługę, jak i doraźną pomoc przy rozstrzyganiu i rozwiązywaniu jednorazowych problemów prawnych napotkanych w obrocie gospodarczym. Stała obsługa prawna może obejmować jedynie wybrane aspekty działalności Klienta jak też pełną obsługę.

warunki wspolpracy z kancelaria

Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom nasze Biuro Prawne oferuje stałą i doraźną obsługę i doradztwo prawne w szczególności obejmującą:

Niższe koszty usług prawnych w porównaniu z obsługą doraźną. Możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej

Bieżący dostęp do najnowszych aktów prawnych

Comiesięczne raportowanie współpracy w zakresie wszystkich podjętych działań

Łatwość i szybkość kontaktu z naszym Biurem (telefonicznie, e-mailem, itp.)

Możliwość świadczenia usług prawnych w siedzibie Klienta w określonych godzinach i dniach tygodnia

Lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez nasze Biuro Prawne, znacząco podnosząca efektywność i jakość świadczonych usług

Faktyczny zakres obsługi prawnej, sposób i formy jej świadczenia zależą od indywidualnych potrzeb naszego Klienta i dokonanych w tym zakresie ustaleń pomiędzy klientem a naszym Biurem.

warunki wspolpracy z kancelaria

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO