pakiet wierzycielski

Co to jest pakiet wierzycielski?

Pakiet wierzycielski, czyli ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, wszedł w życie 1 czerwca 2017r. Został przygotowany przez Ministra Rozwoju i  Finansów w ramach programu „100 zmian dla firm”, swoim zakresem obejmuje zmiany dziesięciu ustaw, a wprowadzane przez niego rozwiązania mają przeciwdziałać zatorom płatniczym

Współcześnie, przedsiębiorcy dobrze znane są trudności związane z nieterminowością płatności należności przez kontrahentów. Wpływa to na poziom oraz stabilność finansów przedsiębiorstwa, a  najbardziej dotkliwie odczuwają ten wpływ mali i średni przedsiębiorcy. Zgodnie z  przeprowadzonymi badaniami, w Polsce z takimi problemami mierzy się 81% przedsiębiorców. Odzyskiwanie należności utrudnione jest z powodu rosnącej liczby spraw wnoszonych do sądu, długości trwania oraz nieskuteczności postępowania sądowego. Pakiet wierzycielski ma za zadanie zwiększyć ochronę wierzycieli i przyspieszyć proces dochodzenia należności.

WPROWADZONE ZMIANY:

  • Możliwość uzyskania szybkiej i wiarygodnej informacji o kontrahencie – Biura Informacji Gospodarczej, zwiększenie zakresu danych, dokonywanie analiz przedsiębiorców
  • Usprawnienie procesów cywilnych – postępowanie uproszczone dla należności do 20 000 złotych
  • Usprawnienie postępowań grupowych – poszerzenie zakresu zastosowania, skrócenie czasu trwania wstępnych, formalnych faz, doprecyzowanie zasad dotyczących kaucji
  • Wyraźniejsze przesłanki zawierania ugód przez podmioty publiczne
  • Wprowadzenie zasad odpowiedzialności w relacjach inwestor-podwykonawca
  • Reforma Biur Informacji Gospodarczej – przepisy obowiązywać będą od 13 listopada 2017r.
  • Rejestr Należności Publicznoprawnych – dotyczący należności podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są urzędy skarbowe lub jednostki samorządu terytorialnego – regulacje obowiązują od 1 stycznia 2018r.

PODSUMOWANIE:

  • Pakiet wierzycielski ma na celu ułatwienie odzyskiwania należności oraz poprawę skuteczności postepowania sądowego
  • Ustawa stanowi część pakietu „100 zmian dla firm” Ministerstwa Rozwoju
  • Dotyczy m.in.: postępowań grupowych, procesów cywilnych, zakresu i dostępu do informacji

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO

Wyślij