newsletter_2

Darmowa pomoc prawna przysługuje młodzieży do 26 roku życia, osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej na postawie ustawy
o pomocy społecznej, osobom, które ukończyły 65 lat, posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną oraz kobietom w ciąży.

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został stworzony zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255, ze zm.). W tym dokumencie określono m.in. komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna oraz  przez kogo i w jakim zakresie ma być ona świadczona.

Bezpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży jest rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860). Skutkiem tych zmian była również konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r., a jej zadaniem było dostosowanie do nowego brzmienia ustawy.

Wprowadzenie tej nowej kategorii uprawnionych osób, pociągnęło za sobą konieczność określenia jakie są warunki uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej przez kobiety w ciąży. I tutaj, jedynym warunkiem, który kobiety musza spełnić jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę, który uprawnia je do nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie związanym z ciążą oraz urodzeniem dziecka. Obejmuje on sprawy związane głównie z prawami rodzicielskimi, czy uprawnieniami pracowniczymi kobiety.

Ważną informacją jest również to, że nowelizacja  wprowadziła pierwszeństwa w uzyskaniu darmowej pomocy prawnej przez kobiety w ciąży oraz wymusiła konieczność w zmianie wzoru karty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podsumowanie:

  • Zmiana w prawie: kobiety w ciąży nową kategorią osób uprawnionych do korzystania z darmowej pomocy prawnej;
  • Warunek: przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę;
  • Zakres: sprawy związane z ciążą i urodzeniem dziecka;
  • Wprowadzenie pierwszeństwa kobiet w ciąży do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO

Wyślij