photo-5

1
Obsługa prawna firm oraz korporacji – informacje podstawowe

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku na każdym etapie prowadzenia działalności zobowiązane są do znajomości i przestrzegania prawa. W codziennej praktyce bywa to jednak trudne i stanowi prawdziwe wyzwanie, nie tylko ze względu na to, że przedsiębiorcom brak czasu i dostatecznej wiedzy, lecz głównie ze względu na zawiłość i skomplikowanie wielu istniejących rozwiązań prawnych, mnogość nierzadko niedopracowanych lub wzajemnie wykluczających się przepisów i ich częste zmiany. Przez co pozornie jasny i czytelny tekst aktu normatywnego sprawia trudności w praktycznym jego zastosowaniu. Dlatego działalność biznesowa obarczona jest w Polsce znacznym ryzykiem prawnym a konsekwencje działań podjętych bez analizy stanu prawnego mogą być dotkliwie odczuwane przez długi czas i stanowić przyczynę wielu niepotrzebnych kłopotów i nieporozumień. Aby uniknąć powyższych niebezpieczeństw warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy prawniczej.

2
Kwalifikacje i doświadczenie

Umiejętność poruszania się w gąszczu uregulowań prawnych może przynieść wymierne korzyści m.in. ułatwia pozyskiwanie funduszy na finansowanie planowanych inwestycji, pomaga kreować pozytywny wizerunek rzetelnej firmy i pozwala skoncentrować się na efektywnej działalności. Ale co najważniejsze – zapewnia bezpieczeństwo w działaniu, gdyż pozwala uniknąć potencjalnych problemów prawnych, długotrwałych i kosztownych sporów sądowych lub ogranicza skutki tych problemów prawnych, którym nie udało się zapobiec.

Nasze Biuro Doradztwa Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Naszym Klientom doradzamy kompleksowo na każdym etapie ich działalności, zarówno w oparciu o stałą obsługę, jak i doraźną pomoc przy rozstrzyganiu i rozwiązywaniu jednostkowych problemów prawnych napotykanych w obrocie gospodarczym.

3
Wsparcie przedsiębiorców

W szczególności wspieramy przedsiębiorców na etapie rozpoczynania działalności, rejestracji spółek, tworzenia oraz weryfikacji istniejących umów handlowych, cywilnoprawnych oraz negocjacji. Prowadzimy na rzecz naszych Klientów windykacje wierzytelności, doradzamy i reprezentujemy w sporach z innymi przedsiębiorcami, w tym przed sądami, urzędami i innymi instytucjami. Jesteśmy w stanie dopasować zakres usług indywidualnie do potrzeb każdego Klienta oraz profilu jego działalności, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują gwarancje bezpieczeństwa prawnego i mogą w pełni skupić się na prowadzeniu swojej firmy.

Biuro Doradztwa Prawnego AQUILA oferuje profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców m.in. w zakresie:

 • pomocy w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kompleksowej pomocy prawnej przy rejestracji i dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • doradztwa prawnego w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonywania czynności związanych z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
 • doradztwa prawnego w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowywania niezbędnej dokumentacji i reprezentacji przed organami rejestracyjnymi,
 • szkoleń dla pracowników i kontrahentów Klientów z wybranych dziedzin prawa,
 • legislacji zakładowej w tym w zakresie obsługi organów statutowych (statuty, uchwały, protokoły, regulaminy, procedury, zarządzenia, instrukcje, wytyczne, układy i porozumienia zakładowe lub ponadzakładowe, polityki, obowiązkowe informacje i zawiadomienia, oświadczenia i zaświadczenia, itd.),
 • analizy uwarunkowań prawnych planowanych przedsięwzięć biznesowych,
 • obsługi prawnej transakcji handlowych, opiniowania i sporządzania umów, a także oceny ryzyka prawnego postanowień zawieranych umów,
 • przygotowywania, opiniowania pism i prowadzenia korespondencji w sprawach prawnych,
 • reprezentacji przed organami rejestrowymi, sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz kontrahentami,
 • kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, obsługi zgromadzeń lub innych posiedzeń organów przedsiębiorców,
 • pomocy prawnej w zakresie prawa wekslowego,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i koncesji,
 • prowadzenia windykacji, zarówno przedsądowej jak i sądowej,
 • pomocy prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • analizowania dokumentów pod względem formalno-prawnym,
 • udzielania pisemnych i ustnych porad w bieżących problemach prawnych,
 • interpretacji i wyjaśnień dotyczących treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania,
 • udzielania informacji dotyczących aktualności z zakresu prawa, w tym w szczególności dotyczących zmian legislacyjnych,
 • sporządzania ekspertyz i opinii prawnych,
 • przeprowadzania indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań,
 • wdrożenia zmian będących konsekwencją audytu prawnego skutkujące minimalizacją ryzyk związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem,
 • doradztwa prawnego oraz opracowywania wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO